top of page

Rhema Christian Cent Group

Public·12 members
Esam Stockton
Esam Stockton

HikayeHikaye is an Arabic word that means "tale". In modern Turkish this word refers to the tales of ashiks[2] and can be translated as "folk romance". The hikâye revolves around the amorous exploits of an ashik. The ashik's separation from his love interest throughout the main narrative does not result from his beloved's coy or cruel volition but rather from external circumstances such as meddlesome parents and rivals.[3] Hikayeh is akin to the, more general, genre known in the Central Asia as Dastan. Indeed, in Azerbaijani language the word "dastan" is literally equivalent to hikaye, and its Turkish cognate "destan" is also used to refer to this genre.[4]
Hikaye


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2uhv7E&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0rTkOG-ZV7q9GNPSh_d6l-As the art of ashik is based on oral tradition, the number of hikayes can be as many as the ashiks themselves. İlhan Başgöz, reporting on the hikaye telling in the coffeehouses in Azerbaijan cities, had observed that ashika generally alter a given hikaye depending on the circumstances.[7] Therefore, hikayes have evolved over time and a refined version of the most famous ones have survived to our times. İlhan Başgöz lists 26 hikayes which were popular in Tabriz in late 1960s.[7] In the following we present a brief list of the most famous hikayes:


Örgütlerin başarıya ulaşmasını sağlamada en önemli faktör olan insan kaynağını yönlendirmenin, en güçlü yöntemlerinden biri etkin liderlik becerisi ile çalışanların motive edilmesi ve örgüte bağlılığının sağlanmasıdır. Literatürde, liderlerin takipçileri üzerindeki etkisini artıran birçok yöntem ve araç bulunmaktadır. Bu araçlar içerisinde, hikaye anlatıcılığı, insanların rasyonel akıllarına değil, duygularına hitap eden ve takipçiler üzerinde en çok etkisi bulunan araçlardan biridir. Hikaye anlatıcılığı etkin bir şekilde kullanıldığında liderin fikirlerini karşısındakine açıklamasına, bilgisini onlarla paylaşmasına, ortak bir vizyon oluşturmasına ve çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmesine yardımcı olmaktadır. Araştırmanın amacı, hikaye anlatıcılığı ile etkili liderlik arasındaki ilişkinin incelenip, örgütsel etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde bulunan, özel şirketlerin farklı alanlarında görev yapan ve ekip yöneten 7 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamını oluşturan veriler, nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla başvurulan bir teknik olan görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu, alan yazında yer alan çalışmalar ile paralellik göstermekte, özellikle astları ile olan iletişimlerinde liderlerin sıklıkla hikaye anlatıcılığına başvurduğu ve örgütte liderlik etkilerini arttırdıkları gözlemlenmiştir. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • J
  johns-t1
 • L
  lynnrevehaniper
 • Pl Yi
  Pl Yi
 • Weeramon Tongdara
  Weeramon Tongdara
 • I
  info.tvactivatecode
bottom of page